Welkom op Instanyl.nl

Instanyl® is een geneesmiddel tegen doorbraakpijn bij kanker. Deze website is bedoeld voor patiënten die Instanyl® voorgeschreven hebben gekregen en artsen en apothekers die Instanyl® voorschrijven of afleveren.

takeda heeft zich gecommitteerd aan het verzoek van de Europese Geneesmiddelen Autoriteit EMA om gebruikers, artsen en apothekers te informeren om zo het juiste gebruik van Instanyl® te optimaliseren.

Deze site bevat om die reden door de Nederlandse overheid goedgekeurd materiaal; patiënten vinden hier de patiëntenbrochure en doseringskaarten en voor artsen en apothekers is er informatie m.b.t. het voorschrijven en afleveren van Instanyl®. Naast dit educatieve materiaal is ook aanvullende informatie aan de site toegevoegd in de vorm van instructiefilmpjes ter ondersteuning van juist gebruik. Deze vallen buiten het Risico Management Programma van de EMA en zijn niet separaat door de Nederlandse overheid beoordeeld.

Klik op de button die voor u van toepassing is om verder te gaan.